EA แบตเตอรี่หมื่นล้าน

“คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA” เปิดเผยต่อ “ทีมงานทันหุ้น”