PTTGCลุยตปท. ส่งออกจีนเพิ่ม25% ลุยสร้างรง.อัพผลิต

ทันหุ้น –PTTGC เล็งเพิ่มยอดส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังตลาดจีนเป็น 25% ของกำลังการผลิตทั้งหมด หลังความต้องการเพิ่ม ดันราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้น 30-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน พร้อมลุยสร้างโรงงานใหม่ รองรับการผลิตเพิ่ม

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทกลับมาเพิ่มยอดส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังตลาดจีนเป็น 25% ของกำลังการผลิตทั้งหมด จากที่ผ่านมาได้ปรับลดการส่งออกตลาดจีนเหลือราว 20% เนื่องจากจีนมีความต้องการใช้เม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น หลังจากไม่สามารถซื้อจากสหรัฐได้ ทำให้ราคาเม็ดพลาสติก HDPE เพิ่มขึ้นประมาณ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากเดิมราคาอยู่ที่ประมาณ 1,020 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนต่อเนื่องว่าจะยังส่งผลกระทบต่อตลาดเม็ดพลาสติกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างไร แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือสหรัฐหันไปส่งออกยังตลาดเวียดนามมากขึ้น ทำให้ยอดส่งออกของบริษัทไปเวียดนามลดลง ขณะที่ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดจีนดีขึ้นทำให้บริษัทหันส่งออกไปจีนมากขึ้นด้วย

*ลุยสร้างรง.ใหม่-อัพผลิต

สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ในเดือนกรกฎาคม เพื่อพิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนทุนกับบริษัท แอลพลา กรุ๊ป จำกัด (ALPLA) จากยุโรป เพื่อร่วมก่อตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่ได้มาตรฐานยุโรปแห่งแรกในไทย ขนาด 5 หมื่นตันต่อปี แบ่งเป็น เม็ดพลาสติกชนิดหมุนเวียนคุณภาพสูง ชนิด rPET จำนวน 3.5 หมื่นตันต่อปี และชนิด rHDPE จำนวน 1.5 หมื่นตันต่อปี

โดยหากคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีจึงจะแล้วเสร็จ มีเป้าหมายจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ในไทยสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารได้ด้วย ซึ่งนับเป็นการจัดการปัญหาขยะพลาสติกให้สามารถนำกลับมาเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น

ส่วนแผนขยายโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในอนาคตนั้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การไปจัดตั้งโรงงานแบบกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆ ที่มีปริมาณขยะจำนวนมาก, การขยายจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนในพื้นที่เดิม และการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำโมเดลของบริษัทไปดำเนินการ แล้วส่งเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้กลับมาขายให้กับบริษัท