จับตา JWD-TU

JWD 

Resistance 10.00-10.50
Support 9.50

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคา Breakout แนวต้านเดิมบริเวณ 9.50 (เปลี่ยนมาเป็นแนวรับ) พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้านสัญญาณ MACD เป็นบวก เบื้องต้นหากราคารักษาระดับเหนือแนวรับบริเวณ 9.50 บาท ได้ แนะนำให้ Follow Buy วางแนวต้านไว้ที่ 10.00-10.50 บาท ตามลำดับ และ Stop Loss ที่ 9.40 บาท

ลักษณะธุรกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในภูมิภาคอาเซียน แบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ (1) บริการรับฝากและบริหารสินค้า ทั้งบนพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เขตปลอดอากร (2) บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน (3) บริการขนย้ายให้กับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ (4) บริการจัดการเอกสารและข้อมูล เช่น บริการรับฝากข้อมูล บริการรับฝากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการทำลายเอกสาร และบริการขนส่งเอกสาร เป็นต้น (5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ให้เช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า บริการซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

TU 

Resistance 19.30-20.00
Support 18.70

แนะนำซื้อเก็งกำไร  ราคา Sideway up เตรียมทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ 19.30 บาท ขณะที่สัญญาณ MACD พลิกตัวขึ้นเป็นบวก และหากผ่านแนวต้านดังกล่าวไปได้แนะนำให้ Follow Buy โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 20.00 บาท ส่วนแนวรับ 18.70 บาท และวางจุด Stop Loss ที่ 18.50 บาท

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย