MBK LIFE รวมพลังบริจาคโลหิต งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MBK LIFE นำตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 เป็นการรวมพลังแสดงความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรและในธุรกิจประกันชีวิต ร่วมกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือตอบแทนสังคม ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธารณกุศล อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี