แห่เก็งกำไร 16 หุ้นปลด SP วอลุ่มคึกคัก EARTH-IFEC,ผู้บริหาร PRO-BLISS ร่วมเก็บหุ้น

นักลงทุนแห่เก็งกำไรในหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว โดยสัปดาห์แรกมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น โดยเฉพาะหุ้น EARTH และ IFEC เนื่องจากมีการเก็งกำไรหลายรอบ ขณะที่ผู้บริหาร PRO และ BLISS หาจังหวะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเข้าพอร์ต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุญาตให้หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP นานเกิน 3 เดือน กลับมาซื้อขายใหม่ชั่วคราว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 16 หุ้นที่ซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.2562 ประกอบด้วย A5 , BLISS, BUI, CHUO, EARTH ,GSTEL , IFEC, KC ,  KTECH, NBC, NMG,POLAR, PRO, STHAI, TSF และ WR หลังจากครบกำหนดแล้ว หุ้นก็จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP อีกครั้ง จนกว่าบริษัทจะแก้ไขคุณสมบัติให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

ส่วนหุ้นอีก 3 บริษัทประกอบด้วย IEC,LVT และ YNP นั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กลับมาซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.ค.หลังจากนั้น ก็จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

การซื้อขายในช่วง 1 สัปดาห์แรกที่ผ่านมาปรากฏว่า หุ้น EARTH และ IFEC มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยประมาณกว่า 300 ล้านบาทต่อวัน ในส่วนของราคาหุ้น EARTH ช่วง 1 สัปดาห์พิจารณาจากราคาปิดวันที่ 1 ก.ค.จนถึงวันที่ 5 ก.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 50.98% ขณะที่หุ้น IFEC ปรับตัวลดลง 94.32%

ส่วนหุ้นตัวอื่นที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่หุ้น STHAI เพิ่มขึ้น 200%  ขณะที่หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมากสุดได้แก่หุ้น IFEC

จากข้อมูลจากแบบ 59-2 ที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนจะต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) พบว่า นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PRO ได้เข้าซื้อหุ้น จำนวน 28,108,300 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 8.3 ล้านบาท โดยเข้ามาซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค.จำนวน 26,308,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นเงิน 7.63 ล้านบาท และซื้อในวันที่ 2 ก.ค.อีกจำนวน 1,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.37 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.67 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีนางสุนีย์ ชัยเจนกิจ ประธานกรรมการบริษัท PRO  ซื้อหุ้น เมื่อวันที่ 1 ก.ค.จำนวน 43,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงิน 15,050 บาท

และยังมีผู้บริหารของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) หรือ BLISS เข้ามาซื้อหุ้นเช่นกัน ได้แก่นายธนบูลย์ ทองแตง กรรมการ ได้ซื้อหุ้น เมื่อวันที่ 1 ก.ค.จำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.6 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็ได้มีการขายทำกำไรในวันเดียวกันจำนวน 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท

จากการสำรวจพบว่าโบรกเกอร์หลายแห่งไม่แนะนำให้เข้าลงทุนในหุ้นเหล่านี้ เพราะมีความเสี่ยง เนื่องจากฐานะการเงินยังไม่มี รวมถึงหุ้นจะกลับไปถูกห้ามซื้อขายอีกรอบ ดังนั้นหากนักลงทุนเข้าไปซื้อขายมีโอกาสติดหุ้นยาวได้ แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลงมากแล้ว แต่มองว่าไม่น่าสนใจ ยกเว้นแต่ว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว และเชื่อมั่นว่าเมื่อบริษัทปรับโครงสร้างเสร็จแล้วกลับมาซื้อขายตามปกติ ราคาจะกลับมามีทิศทางที่ดีได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยงเองได้

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า หุ้นที่ปลด SP และกลับมาซื้อขายชั่วคราวนั้น ส่วนใหญ่จำเป็นต้องแก้ไขผลการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างทุน ซึ่งประเมินหุ้นราวครึ่งหนึ่ง มีความเสี่ยงที่จะต้องมีการเพิ่มทุนตามมา จึงแนะนำนักลงทุนใช้ความระมัดระวัง หรือศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าเก็งกำไร

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com