NER ทำกำไรต่อเนื่อง เชื่อปีหน้าเกิด EOS

สัมภาษณ์ คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER