บจ.ใน mai ลงทุนตปท.ปี 61 มูลค่ารวม 8,033 ลบ. เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 29% จากปีก่อน

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานบทสรุปผู้บริหาร เกี่ยวกับลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนใน mai ปี 2561

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจดทะเบียนจำนวน 45 บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ หรือคิดเป็น 28% ของบริษัทจดทะเบียนใน mai เพิ่มขึ้นจาก 41 บริษัทในปีก่อน โดยในทุกอุตสาหกรรมมีการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับภูมิภาคเป้าหมายหลักของการลงทุนได้แก่ อาเซียน โดยเมียนมามีจานวนบริษัทไปลงทุนมากที่สุด

ในปี 2561 บริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศรวม 8,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน หากไม่รวมรายการลงทุนขนาดใหญ่ของ 1 บริษัท อาเซียนเป็นภูมิภาคหลักที่บริษัทส่งเงินไปลงทุนมากที่สุดและกลุ่มทรัพยากรส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น

ในปี 2561 รายได้จากต่างประเทศซึ่งรวมรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศและรายได้จากการส่งออกของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานข้อมูลทั้งหมด 56 บริษัทเติบโต 2.6% จากปีก่อน ต่ำกว่ารายได้ในประเทศที่เติบโต 14% จากปีก่อนส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ระดับ 27% ลดลงจาก 29.2% ในปีก่อน ทั้งนี้แหล่งรายได้หลักมาจากประเทศในเอเชียโดยคิดเป็น 60% ของรายได้จากต่างประเทศทั้งหมด

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com