“เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์” จะเข้าตลาด mai ขาย IPO 148 ล้านหุ้น, ตั้งบล.เคทีบีฯ เป็น FA

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด(มหาชน) หรือ STC จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) เสนอขาย 148 ล้านหุ้นหรือ 26.06% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยแต่งตั้งบล.เคทีบี(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

STC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปทุกประเภท และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า STC พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มคอนกรีต ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว

ทั้งนี้ STC มีแผนขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้นดยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ที่ภาครัฐผลักดัน โดยบริษัทมีแผนลงทุนในโรงงานนาวัง ระยะที่ 3 ซึ่งบริษัทได้เริ่มลงทุนโรงงานนาวังระยะที่ 1 เมื่อปี 2555 และได้มีการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อขยายกำลังผลิตท่อระยายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำขนาดใหญ่ในการรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากนโยบาย EEC และต่อมาได้ลงทุนในระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำ ทำให้ยอดขายและผลกำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้นจึงมีแผนลงทุนในระยะที่ 3 อีก เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร โดยจะมีกำลังการผลิตประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะเริ่มลงทุนภายในปี 2564

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ STC จะมีครอบครัวชัยตระกูลทองถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com