EARTH ออกโรงชี้แจงข้อมูล หลัง ก.ล.ต.เตือนนักลงทุนพิจารณามูลค่าเหมืองที่อินโดฯ อย่างระมัดระวัง

บริษัท  เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นการชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุน กรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้เตือนนักลงทุนให้ใช้ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่งที่ประเทศอินโดนีเซีย อย่างระมัดระวังนั้น

โดยทาง EARTH ได้ชี้แจงว่า การประเมินมูลค่าเหมืองของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ EY บริษัทไม่รับรองรายงานฉบับดังกล่าว ด้วยเหตุผลมูลค่าการประเมินของเหมืองมีมูลค่าเท่ากับศูนย์บาท ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันอย่างใหญ่หลวงในตัวรายงานเอง เพราะรายงานยอมรับว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินอยู่ครบถ้วนและกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดมากมายในการอ่านตีความและใช้รายงานฉบับดังกล่าวจำนวนมากเกินวิสัยปกติของรายงานโดยทั่วไป มีข้อมูลรายงานฉบับของ EY ที่บริษัทไม่รับรองและไม่เคยนำส่ง จึงไม่ทราบว่า ก.ล.ต.มีข้อมูลบริษัทได้อย่างไร

ส่วนมูลค่าเหมืองที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินจำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคา ยืนยันราคาและเพื่อความโปร่งใสในการประเมินมูลค่าเหมือง ก็ได้มีการเปิดเผยและนำส่งให้ ก.ล.ต.ไปอย่างครบถ้วนแล้ว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 13 มี.ค.2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีมติรับรอง

EARTH ยังระบุอีกว่า การให้ข้อมูลใดๆ แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมาตลอด รวมถึงผู้ถือหุ้นได้เข้ามาสอบถามข้อมูลและพัฒนาการใดๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีการรวมตัวกันกว่า 1,400 คนเปิดเป็นไลน์กลุ่ม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน และมีความเห็นให้มีการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 17 พ.ค.2562 เพื่อลงมติในการขอยกเว้นการเปิดซื้อขายชั่วคราว และได้มีการลงมติ 99.6820% เพื่อขอยกเว้นการซื้อขายหุ้น EARTH ชั่วคราว เพื่อเป็นการคุ้มครองนักลงทุน แต่มติดังกล่าวไม่สามารถขอยกเว้นการซื้อขายชั่วคราวของหุ้น EARTH ได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการ และยังมีข่าวในแง่ลบเสมือนมีเจตนาต้องการให้หุ้น EARTH ที่จะซื้อขายชั่วคราวในวันที่ 1 ก.ค.นี้มีราคาไปในทิศทางแย่ลง มีลักษณะคล้ายการบิดเบือนข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com