ต่างชาติซื้อสุทธิ 5,011.40 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,026.57 7.85 10,761.92 16.81 -5,735.35
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,817.28 15.33 9,682.46 15.12 134.82
นักลงทุนต่างประเทศ 27,685.18 43.24 22,673.78 35.41 5,011.40
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,495.40 33.57 20,906.28 32.65 589.12

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 26 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 107,165.16 10.69 112,603.00 11.23 -5,437.84
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 148,794.49 14.84 138,550.53 13.82 10,243.96
นักลงทุนต่างประเทศ 438,455.86 43.74 395,218.74 39.42 43,237.13
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 308,051.77 30.73 356,095.02 35.52 -48,043.25

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 646,109.37 11.25 622,791.42 10.85 23,317.95
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 737,018.00 12.84 719,540.85 12.53 17,477.15
นักลงทุนต่างประเทศ 2,461,970.46 42.88 2,424,770.03 42.23 37,200.43
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,896,432.78 33.03 1,974,428.32 34.39 -77,995.53

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com