“เผดิมภพ” แนะหุ้นน่าลงทุน 1-3 เดือน

คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ นักวิเคราะห์จาก บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) หรือ YUANTA ประเมินราคา SET Index พร้อมแนะหุ้นน่าลงทุนใน 1-3 เดือนข้างหน้า