ตลท.ขึ้น SP “LTX” – “TTTM” วันที่ 24 มิ.ย. – 2 ก.ค.2562 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (LTX)
 - บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) (TTTM)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                   : วันที่ 24 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2562

เหตุผล                       :
LTX และ TTTM ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2562 รวม 7 วันทำการ 
เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ LTX และ TTTM และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ LTX และ TTTM วันที่ 
17 พ.ค. 2562)


รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com