กบข. ร่วมกับ ตลท. และ OECD จัดงาน ASEAN Institutional Investors Forum

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  ขอนำส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ร่วมกับ ตลท. และ OECD จัดงาน ASEAN Institutional Investors Forum เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองของการจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ประเด็นหลักในการเสวนา ประกอบด้วย การทำ Due Diligence การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน และ กรณีศึกษาขององค์กร กิจการที่นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือใช้ในการดำเนินกิจการ

งาน ASEAN Institutional Investors Forum จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Business and Human Rights Week 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com