SUPER คาดโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ที่กองทุน SUPEREIF จะเข้าลงทุน กกพ.จะอนุมัติ มิ.ย.

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SUPER แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี หรือ SUPEREIF โดยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ที่กองทุน SUPEREIF จะลงทุนในสิทธิรายได้สุทธิได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการดังกล่าวได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาแขวงการทางได้มีหนังสือขอเวนคืนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการบางส่วนเพื่อทำการก่อสร้างถนน เป็นผลทำให้ต้องมีการปรับพื้นที่ของทั้ง 2 โครงการ บริษัทจึงจำเป็นต้องยื่นคำขอใบอนุญาตที่สำคัญรวม 5 ฉบับ ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 4 ฉบับ ซึ่งเหลือเพียงใบรับรองการก่อสร้างอาคาร(อ.6) คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ภายในเดือน มิ.ย.2562

ราคาหุ้น SUPER ปิดเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว อยู่ที่ 0.66 บาท

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com