Globlex วิเคราะห์หุ้น ORI

สัมภาษณ์ คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
มาวิเคราะห์หุ้น ORI ให้ฟังกัน