ผู้บริหาร NOK เผยตัวแทน”จุฬางกูร”นั่งเก้าอี้ CEO ช่วยเพิ่มความคล่องตัวการบริหาร,ฟื้นฟูกิจการได้เร็ว

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด หรือ NOK  กล่าวว่า การที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร เป็นสิ่งที่ดีต่อบริษัท เพราะทำให้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวการบริหาร

“การมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือ คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร มานั่งเป็นซีอีโอนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนกแอร์ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการจัดทัพผู้บริหารที่สะท้อนให้ถึงความพร้อมและความมุ่งมั่งในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยเร็ว เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้โดยสารไว้วางใจในการใช้บริการของสายการบินนกแอร์”นายประเวช กล่าว

เมื่อวานนี้คณะกรรมการ NOK ได้มีมติแต่งตั้งให้นายวุฒิภูมิ กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร พร้อมแต่งตั้งให้นายประเวช ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายวุฒิภูมิ ได้ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการทำงานที่หลากหลาย โดยนั่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ทั้งในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนหลายแห่ง อาทิ เป็นกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) เป็นต้น

ด้านนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นกแอร์ยังคงมุ่งมั่นในการประกอบกิจการ เพื่อเป็นสายการบินของคนไทยที่ตอบรับทุกสไตล์ของการเดินทาง ล่าสุดได้รับมอบใบต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจำ มีกำหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจำ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

“สายการบินนกแอร์ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา และวันนี้นกแอร์ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและพนักงานนกแอร์ทุกคน” นายประเสริฐกล่าว

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com