ICHI กับโมเดลฟื้นธุรกิจ ด้วยหัวใจหลัก3N

สัมภาษณ์ คุณตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI "ถึงแผนการปรับธุรกิจด้วยหัวใจหลัก 3N และ วิสัยทัศน์ที่ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย" งานนี้จะเป็นการฟื้นตัวชั่วคราวหรือยั่งยืน ลองไปวิเคราะห์ กับคำตอบจากคุณตันกันครับ