ตลาดหุ้นเสี่ยงสูง แต่คุ้มค่า

การลงทุนมีหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกลงทุน ส่วนการลงทุนในหุ้นนั้นถึงจะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ  แต่ก็ต้องยอมรับกันครับว่า การลงทุนในหุ้นนั้นหากเรา พิจารณาได้ ไตร่ตรองออก จับจังหวะทิศทางเข้าลงทุนซื้อขายหุ้นได้ถูกจังหวะถูกเวลา ผลตอบแทนคืนกลับที่ได้รับนั้นก็งดงามคุ้มค่ากับการลงทุนเช่นกัน  สำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงนี้จะเห็นว่ายังคง มีความผันผวนอยู่บ้าง หลังดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันโดยยังเห็นการเข้าซื้อของต่างชาติอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ทำให้มองดูแล้วในระยะต่อไปตลาดหุ้นน่าที่จะเริ่มขับเคลื่อนเดินหน้าขึ้นต่อไปได้ครับ  ส่วนปัจจัยที่จะเข้ามาและส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นลงก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและแยกแยะผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ออกก็สามารถตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องจับตาดูกัน

โดยปกติแล้วบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะมีการประกาศผลประกอบการในทุกๆไตรมาส ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน นั้นๆ ก็จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะมีการเข้าซื้อจากนักลงทุนที่คาดว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นๆจะออกมาดี ทั้งจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ การให้สัมภาษณ์จากผู้บริหาร ตลอดจนบทวิเคราะห์ของบรรดาโบรกเกอร์ต่างๆ  และเมื่อมีการประกาศผลประกอบการออกมา กรณีที่ดีกว่าที่คาดการณ์ ราคาหุ้นก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอีก แต่ถ้าหากกรณีที่ผลออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้  ราคาหุ้นมักจะปรับตัวลดลงเพราะมีแรงขายออกมาจากนักลงทุนนั่นเอง  ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าให้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริง พิจารณาบนหลักเหตุผลที่พึงรับได้บนข่าวสาร และบทวิเคราะห์ต่างๆ ให้ได้

ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจในภาพรวมก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะตัวเลขทางเศรษฐกิจด้านต่างๆและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น ตัวเลข GDP  ตัวเลขการส่งออกนำเข้า  อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ มาตรการกระตุ้นการบริโภค การลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ เป็นต้น  ถ้าหากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดี แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ ก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นโดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น แต่ถ้าหากประกาศออกมาแล้วไม่ดี ก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงได้เช่นกัน  ในส่วนของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ถ้าเป็นการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนใด ก็ต้องมาดูว่าส่งผลให้หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว

สำหรับปัจจัยจากต่างประเทศก็มีส่วนสำคัญต่อภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนกัน  เช่น การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ตลาดหุ้นอเมริกา ตลาดหุ้นยุโรป รวมถึงตลาดหุ้นแถบภูมิภาคเอเชียใกล้บ้านเราด้วย  การที่ตลาดหุ้นต่างประเทศจะปรับตัวขึ้นหรือลงมีผลต่อการปรับขึ้นและลงของตลาดหุ้นบ้านเราในแง่ของ บรรยากาศการลงทุน  ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นต่างประเทศ มีการปรับตัวผันผวน ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้า ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้กระทบกับบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ

ส่วนปัจจัยอื่นๆที่เป็นส่วนปลีกย่อยที่เราก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน อย่างเช่น การซื้อหรือขายหุ้นของผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทนั้นๆ ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หากผู้บริหารหรือเจ้าของซื้อหุ้นก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าหุ้นนั้นยังความน่าสนใจซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้น หากผู้บริหารหรือเจ้าของขายหุ้นของตนเองก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทอาจจะมีปัญหาซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง รวมถึงการซื้อขายของนักลงทุนประเภทต่างๆ เช่น นักลงทุนสถาบันในประเทศ  นักลงทุนต่างชาติ  นักลงทุนทั่วไป และพอร์ตโบรกเกอร์  ซึ่งปัจจัยต่างๆตามที่กล่าวมานั้นล้วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวขึ้นลงของราคาหุ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถนำมาประกอบการพิจารณา ไตร่ตรองในการลงทุนซื้อขายหุ้นได้ เพื่อที่จะสามารถเลือกลงทุนในช่วงจังหวะเวลาได้อย่างเหมาะสม  และสร้างความสำเร็จอย่างงดงามจากการลงทุนได้ครับ