การซื้อประกันยังไม่ใช่การปิดความเสี่ยงที่สมบูรณ์

เมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น เริ่มเห็นคนรอบๆตัวเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยโรคร้ายแรง อย่างเช่น โรคมะเร็ง หรือ โรคหัวใจ และคุณได้มีโอกาส เห็นค่ารักษาที่เขาต้องจ่ายเพื่อทำการรักษาโรคเหล่านั้น คุณจะเริ่มรู้สึกกลัวถึงความเสี่ยงและอยากหาวิธีปิดความเสี่ยง

และวิธีการปิดความเสี่ยงที่ทำได้ทันทีคือ การซื้อประกันสุขภาพเพื่อปิดความเสี่ยงนั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแค่ทำการซื้อประกันสุขภาพเพื่อปิดความเสี่ยง แต่คุณยังไม่ได้วางแผนชำระเบี้ยประกันสุขภาพที่คุณจะต้องจ่ายในอนาคตด้วย แปลว่าคุณยังไม่ได้ปิดความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ เพราะค่าประกันสุขภาพของคุณจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยประมาณ 4% ต่อปี เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

ถ้าปัจจุบันคุณอายุประมาณ 30 ปี และคุณจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพอยู่ประมาณ 20,000 บาท แต่เมื่อคุณอายุ 61 ปี ค่าเบี้ยประกันคุณจะกลายเป็นประมาณ 70,000 บาท และเมื่อคุณอายุ 71 ปี ค่าเบี้ยประกันคุณจะกลายเป็นประมาณ 140,000 บาท

คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นตัวเลขเหล่านี้ !!!

และแน่นอนเขาก็ไม่ได้เตรียมตัววางแผนเพื่อจ่ายค่าเบี้ยที่สูงขึ้นขนาดนี้ในอนาคตด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อค่าเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงมากๆ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคือ ยกเลิกประกันสุขภาพ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากยกเลิกประกันก็คือ คุณจะเริ่มเจ็บป่วยและเริ่มมีความจำเป็นต้องใช้ประกัน

เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณโชคร้ายนะครับ แต่เพราะว่า เมื่อคุณอายุเยอะขึ้นโอกาสของการเจ็บป่วยก็มากขึ้นถึงเป็นเหตุผลว่าค่าเบี้ยประกันสุขภาพของคุณต้องถูกปรับเพิ่มขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น

เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อปิดความเสี่ยงให้ได้อย่างสมบูรณ์คือ คุณต้องวางแผนการลงทุน ควบคู่ไปกับการซื้อประกันสุขภาพเพื่อปิดความเสี่ยง

และการลงทุนที่คุณลงทุนก็ต้องให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่า 4% ด้วย เพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันสุขภาพ คือ 4% !!!

ดังนั้นเมื่อคุณซื้อประกันเพื่อปิดความเสี่ยงแล้ว อย่าลืมวางแผนการลงทุนควบคู่กันไปด้วยนะครับ