ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,910.31 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,411.88 8.81 4,561.32 9.11 -149.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,527.31 13.03 6,571.55 13.12 -44.23
นักลงทุนต่างประเทศ 23,219.46 46.35 20,309.15 40.54 2,910.31
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,936.74 31.81 18,653.38 37.24 -2,716.64

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 33,142.54 10.91 31,067.37 10.23 2,075.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 40,833.70 13.45 41,121.85 13.54 -288.15
นักลงทุนต่างประเทศ 135,533.69 44.63 119,618.52 39.39 15,915.17
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 94,179.42 31.01 111,881.60 36.84 -17,702.18

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 572,086.75 11.34 541,255.80 10.73 30,830.96
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 629,057.21 12.47 622,112.17 12.34 6,945.04
นักลงทุนต่างประเทศ 2,159,048.28 42.81 2,149,169.82 42.62 9,878.47
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,682,560.43 33.37 1,730,214.89 34.31 -47,654.46

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com