จับตา CPF-VGI

CPF

Resistance 29.00-30.00
Support 27.50


แนะนำซื้อเก็งกำไร ระยะสั้นแท่งเทียนทำจังหวะขึ้นสลับพักตัว ตามด้วยแรงซื้อเข้าสะสม ประเมินหากราคาประคองตัวบนเหนือแนวรับ 27.50 บาท ได้ น่าจะเห็นการแกว่งตัวขึ้นสู่แนวต้านถัดไปบริเวณ 29.00-30.00 บาท ตามลำดับ โดยมีจุด Stop Loss ที่ 27.00 บาท

ลักษณะธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

VGI

Resistance 9.90-10.00
Support 9.40


แนะนำซื้อเก็งกำไร แท่งเทียนมีแรงซื้อทยอยเข้าสะสม มาพร้อมสัญญาณ MACD ที่ดีขึ้นตามลำดับ ประเมินราคามีโอกาสแกว่งตัวอยู่ในกรอบ Sideway วันนี้มีเป้าหมายแนวต้านระยะสั้น 9.90-10.00 บาท กรอบแนวรับ อยู่ที่ 9.40 บาท และวางจุด Stop Loss ที่ 9.30 บาท

ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล