KKP สินเชื่อเดือนเม.ย.โตเด่น โบรกเคาะราคา 77 บาท

เราคาดว่าการเติบโตของกำไรรวมของกลุ่มธนาคารที่เราให้คำแนะนำ อยู่ที่ 6.5% สำหรับปี 2562 การขยายตัวของกำไรจะหนุนโดยสินเชื่อเนื่องจากวัฐจักรการลงทุนอยู่ในช่วงขาขึ้นในครึ่งหลังปี 2562 และการตั้งสำรองหนี้สูญลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนเท่ากับตลาดโดยหุ้นที่แนะนำวันนี้ คือ KKP

เราคาดว่าแนวโน้มการเติบโตของกำไรปี 2562 จะอยู่ที่ 4% หนุนโดย 1) การเติบโตของสินเชื่อ 5% และ 2) การเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรับสุทธิ 3% โดยเน้นสินเชื่อบรรษัท และธุรกิจรายย่อย (ที่มิใช่รถยนต์) ขณะที่ธุรกิจที่กี่ยวข้องกับตลาดทุนจะหนุนรายได้ค่าธรรมเนียมให้สูงกว่าปกติในครึ่งปีหลัง โดยปัจจุบัน KKPเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในดีลดังนี้ 1.GPSC เข้าซื้อ GLOW, 2. หุ้น IPO โครงการThailand Future Fund Phase II และ 3. การเข้าซื้อหุ้นธนาคารธนชาตของ TMB จาก TCAPอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ KKP อยู่ที่ 17.8% (สูงกว่าขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนดที่11.5%) เราคาดว่าอัตราเงินปันผลในปี 2562 สูงที่ 7.3% เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ”