“โกลเบล็ก”แนะนำ “ซื้อ” LIT ราคาเหมาะสม 6.50 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS แนะนำ “ซื้อ”  LIT ราคาเหมาะสม 6.50 บาท ซึ่งงวด 1Q62 มีกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท ลดลง 11%จากปีก่อนเนื่องจากมีรายได้รวม 112 ล้านบาท ลดลง 2% จากปีก่อนค่าใช้จ่ายสำรองค่าเผื่อหนี้สูญเพิ่มขึ้น 22%จากปีก่อนเพื่อรองรับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9 ที่จะเริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 63  และรองรับ NPL ที่เพิ่มขึ้นจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับลูกค้า SME ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

ปั๊มพอร์ตโต 15%

ส่วนปี  62 ผู้บริหารตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อ 1.3 หมื่นล้านบาท เติบโต 18%  พอร์ตลูกหนี้เติบโต 15% เป็น 2,900 ล้านบาท โดยมีแผนพัฒนาสินเชื่อใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม SME ครอบคลุมครบวงจรมีความหลากหลาย และหันมาใช้ช่องทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ในการหาลูกค้าใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้อนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมุ่งแก้ปัญหา NPL ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย (บจ. ลิท เซอร์วิสแมเนจเม้นท์) เพื่อแยกธุรกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้นปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 62 ลดลง 9% ซึ่งยังเติบโต 6% จากผลกระทบรายได้รวมในช่วง 1Q62 ที่หดตัวเมื่อเทียบกับรายปีและการปรับโครงสร้างที่ยังไม่ส่งผลชัดเจน เพื่อความอนุรักษ์นิยคมฝ่ายวิจัยจึงปรับประมาณการรายได้รวมลดลง  3% เหลือ 516 ล้านบาทซึ่งเติบโต 16% จากปีก่อนและใช้สมมติฐานค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญที่ราว  80 ล้านบาทสูงกว่าสมมติฐานของผู้บริหารที่ประเมินอยู่ที่ราว 70 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 61 ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 62 ลดลงจากประมาณการเดิม 9% เหลือ 158 ล้านบาทซึ่งยังเติบโตราว 6% จากปี 61

แนะ“ซื้อ” เป้า 6.50 บ.

อย่างไรก็ตามยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยปรับลดราคาเหมาะสมเหลือ 6.50 บาท  ซึ่งฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของบริษัทตามการทยอยเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นโอกาสของบริษัทในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการSME ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการมีรัฐบาลใหม่และการเริ่มต้นปีงบประมาณรายจ่าย 2563 ในเดือนต.ค.จะช่วยสนับสนุนการเปิดประมูลโครงการภาครัฐและการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ ในการประเมินราคาเหมาะสมซึ่งอิง Prospect PE ที่ปรับลดเหลือ 11 เท่า จากเดิม 16 เท่าได้ราคาเหมาะสมเท่ากับ 6.50 บาท (จากเดิม 10.40 บาท) ยังมี upside จากราคาปิดล่าสุด  จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”