มุ่งมั่น เดินหน้าไปสู่เป้าหมาย

ทุกวันนี้เราเคยถามตัวเองบ้างมั๊ยครับว่า เราลงทุนในตลาดหุ้นเพื่ออะไร ส่วนใหญ่ก็มักจะตอบว่าก็สร้างความมั่งคั่งร่ำรวย อยากมีอิสรภาพทางการเงิน อยากใช้เงินทำงานแทน อยากมีความมั่นคงสะสมเก็บเอาไว้ให้กับลูกหลาน ใช่ครับเป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในตลาดคิด แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป้าหมายหรือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ มักตรงกันข้ามเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากเมื่อเข้ามาลงทุนกันแล้วกับประสบกับความล้มเหลวไม่เป็นดังที่คาดหวังเอาไว้ นักลงทุนเคยคิดย้อนกลับหรือลองทบทวนกันมั๊ยว่าสาเหตุใดที่การลงทุนของเราทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ แล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จเค้าทำกันอย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนทั่วไปมักตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งด้วยความคาดหวังบนจินตนาการว่าเมื่อซื้อแล้วหุ้นต้องขึ้นแล้วจะขายได้กำไรมากมาย หรือตามคำบอกเล่ามาของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง คนรู้จัก มารเก็ตติ้ง ข่าวสารข้อมูลที่กระจายเผยแพร่กันโดยขาดข้อเท็จจริง หรือจะด้วยการทำเกมส์ของใครก็ตาม ก็ทำให้นักลงทุนติดกับดักหลงเข้าพัวพันกับหุ้นที่ตนเองปราศจากการเข้าถึง และขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบบนเหตุผลที่ควรจะเป็น ปล่อยให้ภาวะอารมณ์มาตัดสินใจ ทำให้เกิดการลงทุนที่ผิดพลาดและไม่ประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่คาดเอาไว้

อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นก็ยังคงเป็นแหล่งที่นักลงทุนทั่วไปทั้งหน้าเก่าและใหม่ต่างก็คาดหวังตั้งเป้าหมายอย่างที่ว่า และลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป นักลงทุนบางคนที่ประสบความสำเร็จได้ในตลาดหุ้นหากจะเทียบกันด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จทั่วไปกันซักเท่าไหร่ แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่มุมคิดหลักคิดและวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องต่างหาก

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมีหลักคิด แนวคิด ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆที่จะทำให้การลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้ โดยในการเลือกลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง จะมีการวิเคราะห์ พิจารณาอย่างรอบคอบ บนความเป็นจริงที่ประเมินรู้ได้ด้วยตนเองไม่ปล่อยให้อารมณ์มาอยู่เหนือการตัดสินใจ ตลอดจนมีความอดทนจิตใจมั่นคงต่อความผันผวนของตลาดที่เป็นไป หากหุ้นที่เลือกลงทุนนั้นยังคงมีการเติบโตดีอย่างต่อเนื่องจากที่ได้ประเมินเอาไว้ ก็จะเห็นได้ว่านักลงทุนเหล่านี้มักจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีการเติบโตของธุรกิจได้ดีและที่สำคัญสามารถประเมินได้ถึงมูลค่าของหุ้นนั้นๆได้อย่างแท้จริงและตัดสินใจด้วยตนเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชี้นำ

ดังนั้นการลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ อันดับแรกต้องมาดูตัวเองก่อนว่าการตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นแต่ละตัวเราพิจารณาจากอะไร การลงทุนในหุ้นนั้นเปรียบเสมือนการลงทุนในธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของ เราต้องคิดว่าเป็นธุรกิจของเราก่อนที่จะลงทุน ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบทุกแง่มุมก่อนที่เราจะใส่เงินของเราเข้าไป ต้องมีความอดทน มั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จับตาติดตามปัจจัยกระทบต่างๆที่มีต่อตัวธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงทั้งที่ดีและไม่ดี วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่มีและสำคัญ ตลอดจนประเมินคาดการณ์ในอนาคตได้ สิ่งเหล่านี้นักลงทุนที่อยากประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ครับ

ตอนนี้ตลาดทุนโดยรวมยังมีความผันผวนอยู่ด้วยยังขาดปัจจัยชี้นำในเชิงบวกและยังถูกกดดันจากปัจจัยลบที่ยังมีอยู่ แต่หลังจากนี้ไปก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถขยับปรับขึ้นเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับคืนมาเป็นลำดับ หลังมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปยังเป้าหมายที่หวังเอาไว้ได้แน่นอนครับ สิ่งที่นักลงทุนต้องทำและเตรียมพร้อมกับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาที่คาดการณ์กันได้นั้นต้องเพิ่มองค์ความรู้ หลักคิดแนวคิดที่ถูกต้อง ประเมินรู้ได้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นให้ได้ ก็จะสามารถไขว่คว้าโอกาสที่ดีให้มาสร้างผลสำเร็จต่อการลงทุนของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีอิสรภาพทางเงิน สามารถให้เงินทำงานแทนเราได้ ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ให้ได้ดังหวังกันครับ