DIMET ปรับแผนธุรกิจ ลงทุนพลังงานต่อยอด

ทันหุ้น – DIMET ปรับโฉมโครงสร้างธุรกิจใหม่ หวังลดความเสี่ยงการพึ่งพาธุรกิจเดียว ประกาศเข้าลงทุน IGEN-ENERGY 100% และแมคทริค 4% ลุยพลังงานและรับเหมาก่อสร้าง ด้านผู้บริหารสั่งจับตาผลงานฟื้นคืนชีพ จ้องผนึกพันธมิตรต่อยอดธุรกิจผลิต จำหน่ายสี
                นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET กล่าวว่าบริษัทได้ปรับโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อลดและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว โดยก่อนหน้านี้บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีเป็นหลัก ต่อมาบริษัทได้กระจายความเสี่ยง โดยการแตกไลน์ธุรกิจ พร้อมกับเข้าลงทุนบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (IGE) โดยบริษัทเข้าไปซื้อหุ้นสามัญเดิมของ IGE จาก บริษัท อิเล็กทริค โซลูชั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (ES)

ประกาศลงทุนเพิ่ม

ทั้งนี้ IGE ดำเนินธุรกิจจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งแรงสูงและแรงต่ำ งานรับเหมาก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าย่อย และมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ซึ่ง IGE ถือหุ้นอยู่ 51% และบริษัท สยายไบโอ เจนเนอเรชั่น 1 จำกัด ซึ่ง IGE ถือหุ้นอยู่100% ปัจจุบัน IGE มีง่านในมือ หรือ Backlog อยู่ที่ 200 ล้านบาท คาดจะทยอยรับรู้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (27 พ.ค.) อนุมัติการเข้าลงทุนใน 2 บริษัท ด้วยเงินลงทุนรวม 60 ล้านบาท ได้แก่ การเข้าถือหุ้น 99.99% ในบริษัท ไอเอน เอเนอร์ยี่ จำกัด (IGEN-ENERGY) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน โดยเป็นการซื้อหุ้นจากบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท

รวมทั้งการเข้าถือหุ้น 4.208% ในบริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานติดตั้งระบบ โดยเป็นการซื้อหุ้นจากนายสิทธัตถ์ สิทธิสมาน ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าทำรายการภายในเดือนมิถุนายน 2562 สำหรับเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นทั้ง 2 บริษัทจะมาจากกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจ หรือจากการระดมทุน ซึ่งการเข้าลงทุนครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายการลงทุนสร้างความมั่นคงและเติบโตในอนาคต ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

จับตาผลงานฟื้น

ขณะที่ทิศทางธุรกิจ คาดจะเห็นภาพองค์กรใหม่ได้ในงวดปี 2562-2563 และทิศทางผลประกอบการน่าจะกลับมาเป็นบวก ภายหลังจากการปรับโครงสร้างและการรับรู้รายได้จากธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุน ขณะเดียวกันในงวดปีนี้ (2561-2562) หรืองวดเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 บริษัทคาดยอดขายจะอยู่ที่ 300 ล้านบาท โดยงวด 9 เดือน บริษัทมียอดขายแล้ว 248.38 ล้านบาท

“เรากำลังปรับโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ จากเดิมผลิตและขายสี  และได้แจ้งต่อตลาดฯว่าจะโอนกิจการผลิตและจำหน่ายสีไปให้บริษัทย่อยที่เราถือหุ้น 100% นอกจากนี้ได้เจรจากับพันธมิตรเพื่อมาร่วมมือกัน ต่อยอดธุรกิจสี และก็เข้าทำรายการลงทุนในไอเจนเอเนอร์ยี่ จำกัด 100% โครงการต่อไปในอนาคต ต้องจะศึกษาแผนในธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม รวมถึงการเข้าลงทุในแมดทริค อีกประมาณ 4% ซึ่งเป็นการขยายฐานธุรกิจออกไปในธุรกิจอื่น เพื่อสร้างผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีเพิ่มขึ้น โดยการลงทุนทั้งหมดน่าจะส่งผลดีให้กับบริษํทในงวดปีถัดไป”  นายปัญญา กล่าว