ตลท.ไฟเขียวหุ้น AI-AIE กลับมาเทรดรอบใหม่ตั้งแต่ 10 มิ.ย.62

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่า ได้อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) หรือ AI และบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)  หรือ AIE  พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย SP และ NC และให้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ AI ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหลักทรัพย์ของ AIE ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป

AI และ AIE ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและขอให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์  โดยตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า AI และ AIE มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ AI และ AIE ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com