“อินเตอร์ ฟาร์มา”จะนำหุ้นเข้า mai มีแผนขาย IPO 46 ล้านหุ้น

“อินเตอร์ ฟาร์มา”จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด mai จะเสนอขาย IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงานสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือ 22.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ในราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ อินเตอร์ ฟาร์มา จะมีนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 65.81% ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 51.12%

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com