ต่างชาติขายสุทธิ 1,512.73 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,458.59 11.60 4,594.41 9.77 864.18
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,730.68 12.18 6,896.52 14.66 -1,165.84
นักลงทุนต่างประเทศ 19,996.75 42.50 21,509.48 45.72 -1,512.73
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,861.11 33.71 14,046.72 29.86 1,814.39

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 23 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 75,724.60 10.94 74,241.88 10.73 1,482.72
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 87,583.55 12.66 88,508.09 12.79 -924.53
นักลงทุนต่างประเทศ 287,475.97 41.55 301,813.72 43.62 -14,337.75
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 241,082.20 34.85 227,302.64 32.85 13,779.56

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 23 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 511,077.80 11.97 465,290.40 10.90 45,787.40
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 542,170.56 12.70 536,263.61 12.56 5,906.96
นักลงทุนต่างประเทศ 1,733,979.25 40.62 1,758,025.54 41.18 -24,046.29
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,481,419.17 34.70 1,509,067.23 35.35 -27,648.06

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com