ต่างชาติซื้อสุทธิ 834.38 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,498.72 6.94 3,961.45 7.86 -462.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,859.26 11.63 5,856.65 11.62 2.61
นักลงทุนต่างประเทศ 26,991.67 53.56 26,157.29 51.90 834.38
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,046.98 27.87 14,421.24 28.62 -374.26

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 21 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 64,113.40 10.80 64,516.66 10.86 -403.26
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 75,616.42 12.73 74,400.56 12.53 1,215.86
นักลงทุนต่างประเทศ 244,185.09 41.12 259,277.15 43.66 -15,092.07
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 209,971.69 35.36 195,692.22 32.95 14,279.47

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 21 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 499,466.60 11.98 455,565.18 10.92 43,901.42
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 530,203.43 12.71 522,156.08 12.52 8,047.34
นักลงทุนต่างประเทศ 1,690,688.36 40.54 1,715,488.97 41.13 -24,800.61
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,450,308.66 34.77 1,477,456.81 35.42 -27,148.15

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com