BCP รวมพลังครอบครัวใบไม้ ปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเพื่อนบ้านในโครงการครอบครัวเดียวกัน รวมพลังร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ที่กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวและหยุดยั้งการกัดเซาะชายฝั่งในเขตบางขุนเทียนที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมชมศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย ศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล ชมทัศนียภาพป่าชายเลนบางขุนเทียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนักท่องเที่ยวผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศ และการบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com