บจ.ไซส์มินิงบ Q1 พลิกบวก ชู QTC-THANA ฟื้นตัวแรง

ทันหุ้น – บจ. เอ็ม เอ ไอ ประกาศผลประกอบการในไตรมาส 1/62 พลิกกำไรสูงสุด QTC ปั๊มงบคืนชีพ 289.23% รองลงมา THANA กำไรกระฉูด 249.5% ฟาก SEAOIL ไม่น้อยหน้า โกยกำไร 10.72 ล้านบาท จากขาดทุน 16.38 ล้านบาท ฟาก TNDT โตแรง 164.28% ขณะที่ GTB พลิกบวก 1.96 ล้านบาท หรือ 148.87%

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์พบ 5 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2562 พลิกกำไร ได้แก่ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ,  บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA , บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM , บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT และ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL

ทั้งนี้ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC มีผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวม 265.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.14 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 122.46 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 117% และมีกำไรสุทธิ จำนวน 79.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีขาดทุนสุทธิ 41.83 ล้านบาท สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นผลมาจาก การรับรู้รายได้การขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท คิดเป็นการพลิกกำไรเติบโต 249.5%  ขณะที่รายได้จากการขายในไตรมาส 1/2562 ลดลงประมาณ 11.1 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงการลกลง สอดคล้องกับสถานการณ์โดยรวมกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับหลายโครงการที่เปิดขาย อยู่ในช่วงขายใกล้จบโครงการ และอัตรายกเลิกจองซื้อทุกโครงการยังสูงอยู่ ทำให้ยอดโอนบ้านระหว่างไตรมาสดลลง

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 13.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 10.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 165.44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์นี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 14.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 18.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 405.67% เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและราคาน้ำมันดิบในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT มีผลประกอบการไตรมาส 1/2562 ในส่วนของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 24.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนขาดทุน โดยคิดเป็นการพลิกกำไรเพิ่มขึ้น 164.28% และบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 15.39 ล้านบาท คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 21.34% และมีค่าใช้จ่ายลดลง 13.61 ล้านบาท หรือลดลง 15.16%

ด้าน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 180.99 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน จำนวน 111.95 ล้านบาท หรือลดลง 38.22% และมีกำไรสุทธิ 1.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งขาดทุน 4.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.97 ล้านบาท หรือ 148.87%