ต่างชาติขายสุทธิ 1,394.36 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,090.52 12.95 4,078.99 8.68 2,011.53
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,606.00 11.92 7,183.79 15.28 -1,577.78
นักลงทุนต่างประเทศ 20,550.59 43.71 21,944.95 46.68 -1,394.36
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,766.80 31.41 13,806.19 29.37 960.61

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 17 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 60,614.68 11.15 60,555.21 11.14 59.47
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 69,757.16 12.84 68,543.91 12.61 1,213.25
นักลงทุนต่างประเทศ 217,193.42 39.96 233,119.86 42.89 -15,926.44
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 195,924.71 36.05 181,270.98 33.35 14,653.73

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 17 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 495,967.88 12.04 451,603.73 10.96 44,364.15
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 524,344.17 12.73 516,299.43 12.53 8,044.74
นักลงทุนต่างประเทศ 1,663,696.69 40.38 1,689,331.68 41.00 -25,634.99
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,436,261.67 34.86 1,463,035.57 35.51 -26,773.90

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com