VL มณีแห่งมหาสมุทร พร้อมก้าวไกลในตลาดทุนไทย

VL หรือ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก 21 พ.ค. นี้ โดย VL ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 280 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย VL จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ นางชุติภากลิ่นสุวรรณ จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 10%ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามหลังเปิดให้จองซื้อไปเมื่อในที่ 7-9 พ.ค. ที่ผ่านมาเพราะเชื่อมั่นพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง

VL หรือ บมจ. วี.แอล. อ็นเตอร์ไพรส์ คือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเลทั้งในและต่างประเทศ โดยสินค้าแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ น้ำมันใส น้ำมันเตา น้ำมันดิบ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ปัจจุบัน บริษัทมีเรือที่ใช้ประกอบธุรกิจทั้งหมด 12 ลำ โดยกองเรือมีอายุเฉลี่ยประมาณ 16 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 35,081 Deadweight Tonnage (D.W.T.) และมีความสามารถในการบรรจุน้ำมันเพื่อขนส่งรวมอยู่ที่ 36,036 ลูกบาศก์เมตรโดยมีลูกค้าหลักกลุ่ม Major Oil อย่าง เอสโซ่ ,บางจาก และ เชฟรอน

โครงสร้างรายได้หลัก มาจากน้ำมันใสมีสัดส่วนรายได้มากที่สุด 55%  2. น้ำมันปาล์ม 18% 3.น้ำมันดิบ 13 4.น้ำมันเตา 8 % 5.น้ำมันหล่อลื่น 5.50 %  ตามลำดับ ในขณะที่สัดส่วนรายได้ที่มาจากการให้บริการภายในประเทศอยู่ที่ 73 % และรายได้จากการให้บริการต่างประเทศอยู่ที่ 25.75% จากโครงสร้างรายได้จะเห็นว่ารายได้ที่มาจากการให้บริการภายในประเทศเป็นหลัก สำหรับเรือที่ใช้ขนส่งในประเทศมีจำนวน 9 ลำ และขนส่งต่างประเทศอีก 3 ลำ

ล่าสุด VL รายงานผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1/62  มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 23.42 ล้านบาท เติบโต 63.52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14.33 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการในประเทศที่เติบโตสูงขึ้น อีกทั้ง ยังมีรายได้จากการให้บริการรวมอยู่ที่ 185.73 ล้านบาท เติบโต 10.07% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จากการให้บริการรวมอยู่ที่ 168.73 ล้านบาท แบ่งเป็น จากการให้บริการในประเทศอยู่ที่ 141.19 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการต่างประเทศอยู่ที่ 42.32 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการอื่นอยู่ที่ 2.22 ล้านบาท

สำหรับราคาไอพีโอ ในครั้งนี้อยู่ที่ 1.75 บาท คิดเป็นค่าพีอี ที่ 21.88 เท่า  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปขยายกิจการ โดยจะขยายกองเรือปีละ 1-2 ลำ ปรับปรุงและซ่อมบำรุงเรือ ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

จากจุดเด่นของ VL ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง เนื่องจากธุรกิจนี้บุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญมีความสามารถเฉพาะทางที่สูงมาก รวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยของเรือที่สูงมากด้วยเช่นเดียวกัน ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า อีกทั้งธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ นั้นผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาได้ค่อนข้างยากเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูงในการซื้อเรือและการบริหารจัดการที่ต้องมีความพร้อมและความชำนาญสูงมาก

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการที่พึงพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ที่อาจไม่ต่อสัญญาหรือเปลี่ยนไปใช้บริการคู่แข่งในอนาคต รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนต้องพิจารณาเอาไว้ด้วย เช่นกัน

สำหรับการเข้ามาระดมทุนของVL ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ เชื่อว่าจะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดการเติบโตธุรกิจให้ VL มากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ และสำหรับผู้ที่มีหุ้นจองตัวนี้คงจะไม่ผิดหวังแน่นอน รวมไปถึงนักลงทุนที่สนใจซื้อขายบนกระดานก็คงสร้างผลตอบแทนที่ดีได้กันถ้วนหน้า เช่นกัน สมกับ “มณีแห่งมหาสมุทร”