ต่างชาติขายสุทธิ 847.69 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,209.69 10.45 4,585.94 9.20 623.75
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,771.26 11.58 6,934.97 13.91 -1,163.71
นักลงทุนต่างประเทศ 20,239.98 40.60 21,087.67 42.30 -847.69
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,626.31 37.37 17,238.66 34.58 1,387.65

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 15 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 49,147.82 11.27 50,186.06 11.51 -1,038.24
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 55,992.35 12.84 53,967.36 12.38 2,024.99
นักลงทุนต่างประเทศ 170,783.96 39.16 183,346.30 42.04 -12,562.35
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 160,173.51 36.73 148,597.92 34.07 11,575.60

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 พ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 484,501.02 12.07 441,234.58 11.00 43,266.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 510,579.36 12.72 501,722.88 12.50 8,856.48
นักลงทุนต่างประเทศ 1,617,287.23 40.30 1,639,558.12 40.86 -22,270.89
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,400,510.48 34.90 1,430,362.51 35.64 -29,852.03

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com