MOU LPC วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ส่งเสริมการศึกษาพนักงานบริการชุมชนลุมพินี

นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอลพีซีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (ที่ 3 จากขวา) จับมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดยมี นายอิทธิพล เสือม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งที่ผ่านมา LPC ให้การสนับสนุนทางการศึกษากับพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดในการทำงาน เช่นเดียวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการบริการและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินี และผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com