‘SUSCO’งบQ1พุ่ง79% รุกขยายปั๊ม-เพิ่มร้านค้า

ทันหุ้น –SUSCO อวดผลงานไตรมาสแรก กำไรพุ่ง 78.86% ทะลุ 164 ล้านบาท จากการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ขระที่ปริมาณขายน้ำมันโต 9.68% อยู่ที่ 345.47 ล้านลิตร รับอานิสงส์ค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น ทุ่มงบ 350 ล้านบาท ขยายปั๊ม-เพิ่มร้านสะดวกซื้อ

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.86% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 91.71 ล้านบาท จากการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในฐานะสถานีบริการน้ำมันของคนไทยที่มีคุณภาพ

ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการรุกขยายธุรกิจ และสร้างพันธมิตรธุรกิจระดับชั้นนำ รุกธุรกิจ Non-oil อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับ สตาร์บัคส์ เปิดให้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาราชพฤกษ์ และขยายจุดบริการน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 50 แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

*เป้ายอดขายโต 8-10%

สำหรับปีนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8-10% และสร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้นอีกกว่า 10% ขณะที่คาดว่าจะใช้งบลงทุนอีก 350 ล้านบาท เพื่อขยายสถานีบริการน้ำมัน 20 สาขา ให้ครบ 250 สาขาในปี 2562 และเพิ่มร้านสะดวกซื้อ LAWSON อีกกว่า 15 สาขา

ทั้งนี้การลงทุนในสถานีบริการน้ำมันนั้น บริษัทอาจจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด หรือบางส่วน หรือให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันลงทุนทั้งหมดแล้วแต่ความเหมาะสม ส่วนการตั้งราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาจากสภาพการแข่งขันในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยจะตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาของสถานีบริการน้ำมันของผู้ค้ารายใหญ่เล็กน้อย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยลุยซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง

*ปริมาณขายเติบโตดี

อนึ่ง ในไตรมาส 1/2562 บริษัทมีปริมาณขายน้ำมัน 345.47 ล้านลิตร เติบโต 9.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 6.93 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขาย และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่งบเฉพาะกิจการบริษัทในไตรมาส 1/2562 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 151.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 77.21 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 74.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 96.84% ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 120.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 61.72 ล้านบาท เป็นจำนวน 59.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 96.03%