จับตา CHG – CKP

CHG

แนะนำซื้อเก็งกำไร  แท่งเทียนกระชากตัวบวกและ Breakout เส้นค่าเฉลี่ย EMA 75 วัน พร้อมกับสัญญาณ MACD เป็นบวก จึงแนะนำให้ Follow Buy ตั้งเป้าหมายเก็งกำไรที่แนวต้าน 2.08-2.20 บาท ตามลำดับ ส่วนแนวรับ 1.96 บาท และวางจุด Stop Loss เอาไว้ที่ 1.90 บาท

ลักษณะธุรกิจ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออก

Key Ratios                                                     2561       2560       2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                                1.23        1.30        1.22

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                           18.47      17.59      18.52

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                    14.80      15.05      17.22

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)               0.55        0.45        0.41

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)                        0.83       0.82        0.91

อัตรากำไรขั้นต้น (%)                                       30.29      32.06      32.12

EBIT Margin (%)                                           17.80      18.29      19.01

อัตรากำไรสุทธิ (%)                                         14.31      14.51      15.43

ที่มา : SETSmart

CKP

แนะนำซื้อเก็งกำไร  ราคาแกว่งตัวขึ้นลุ้นทำ New High หนุนด้วยปริมาณการซื้อขายสะสมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ MACD เป็นบวก เบื้องต้นหาก Breakout แนวต้านที่ 6.00 บาทได้ แนะนำให้ Follow Buy มีเป้าหมายถัดไปที่ 6.40 บาท ส่วนแนวรับ 5.85 บาท และวางจุด Stop Loss ไว้ด้วยที่ 5.70 บาท

ลักษณะธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน

Key Ratios                                               3M/2562        3M/2561         2561       2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                             2.34              2.21             2.52        2.36

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                         3.99              1.20             3.32        0.89

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                  4.79              2.73             4.08        2.66

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)           1.62              1.63             1.69        1.68

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)                    0.16              0.12             0.15        0.12

อัตรากำไรขั้นต้น (%)                                    30.70           22.88            32.70      37.66

EBIT Margin (%)                                        27.24           14.72            27.40      22.87

อัตรากำไรสุทธิ (%)                                        5.69             0.68             6.54        2.28

ที่มา : SETSmart