เตรียมเงินไว้เลย! เคาะแล้วราคาคลื่น 700Mhz ใบละ 17,854 ล.

– นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า
– กสทช.ได้ตั้งราคาเริ่มต้นของคลื่น 700MHz ที่ 17,854 ล้านบาทต่อ 10 MHz ซึ่งเป็นราคาอิงกับคลื่น 900 MHz
– ปรับการจัดสรรคลื่น 700 MHz จาก 15 MHz ลดลงเป็น 10 MHz
– เริ่มใช้งาน 1 ตุลาคม 63
– โดยจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่ 22 พ.ค.62
– ก่อนจะนำกลับมาเสนอบอร์ด กสทช. แล้วส่งไปขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนประกาศในราชกิจการนุเบกษา
– ทั้งนี้ กสทช. จะกำหนดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมแห่งชาติทั้ง 3 ราย คือ ADVANC , TRUE  และ DTAC ยื่นความจำนงใน 19 มิถุนายนนี้
– หากรายใดไม่ยื่นก็จะไม่ได้รับสิทธิการขยายการขำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz
– สำหรับส่วนที่เหลือของคลื่น 700 MHz จำนวน 15 MHz ใบละ 5 MHz จะเปิดประมูลรอบหน้า และคลื่น 1800 MHz ที่มี 7 ใบอนุญาต ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 63 เพื่อให้รายใหม่เข้ามาประมูล
– ทั้งนี้การจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช.กำหนดให้จัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.62

@ เปิดไทมไลน์จัดสรรคลื่นเพียบ

– ส่วนคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ (จำนวน 190 เมกะเฮิรตซ์) และคลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ และ 28 กิกะเฮิรตซ์ จะทำการประมูลแบบมัลติแบนด์ (ประมูลพร้อมกันไป) โดยจะมีการประมูลช่วงปลายปี 62
– ขณะที่คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 700 เมกะเฮิรตซ์ ที่เหลืออยู่น่าจะมีการประมูลในเดือน เม.ย.63 ต่อไป
– ส่วนคลื่น 3,400-3,500 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากคลื่นดังกล่าวยังมีการใช้งานอยู่จึงยังไม่มีการกำหนดเวลาที่จะนำมาจัดสรร