ด่วน! ประเมินผลกระทบหลังสหรัฐขึ้นภาษี

 HOT TOPICS : ด่วน! ประเมินผลกระทบหลังสหรัฐขึ้นภาษี

จากรายการ ทันหุ้น ทันเกม HOT TOPICS 10/พ.ค./2562

นำเข้าจีน 2 แสนล้านกับ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ทิศทางหุ้นไทยกับ ณัฐพล คำถาเครือ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)