“ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี”จะนำหุ้นเข้าตลาด mai ขาย IPO 100 ล้านหุ้น

บริษัท ซิลิคอน คราฟทื เทคโนดลยี จำกัด(มหาชน) หรือ SIC จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม หรือไมโครชิพ โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า SIC ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนมีแผนจะนำไปใช้ลงทุนในเครื่องมือ,อุปกรณ์,ซอฟแวร์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่นสิทธิบัตรด้านการออกแบบ และทดสอบไมโครชิพ, ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจด้านออกแบบและพัฒนาวงจรรวม, ลงทุนในการว่าจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 3 อันดับแรก ประกอบด้วย นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ถือหุ้น 39.39% ภายหลังขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 29.54% รองลงมาได้แก่ นายอภิเนตร อูนากูล ถือหุ้น 22.23% ภายหลัง IPO จะเหลือ 16.67% และกลุ่มนายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท ถือหุ้น 14.58% ภายหลัง IPO จะเหลือ 10.93%

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com