“เมืองไทย Smile Club” กลยุทธ์สร้างความต่างของ MTL

“เมืองไทย Smile Club” กับการเติบโตที่ทำให้มุมมองของการสร้างความสุขและรอยยิ้มเป็นมากกว่ากิจกรรม กิน ช้อป เที่ยว เพราะวันนี้ภายใต้การรีแบรนด์ใหญ่ในรอบ 15 ปี ของ “MTL เมืองไทยประกันชีวิต” คลับแห่งความสุขนี้ก็ได้เพิ่มการดูแลลูกค้าในเรื่องของสุขภาพ ความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินเข้ามาอีกด้วย

“วชิรพล เขมนิพิฐพนธ์” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส MTL เมืองไทยประกันชีวิต เล่าว่า “เมืองไทย Smile Club” ถูกสร้างขึ้นด้วยโจทย์การสร้างความสุข และรอยยิ้ม ซึ่งสอดรับไปกับแบรนด์หลักอย่าง MTL เมืองไทยประกันชีวิต ขณะเดียวกันก็ต้องคิดด้วยว่าความสุขและรอยยิ้มนั้นจะทำอย่างไรให้สามารถสัมผัสได้ ไม่ใช่รูปธรรม ก็เป็นที่มาของกิจกรรมหลากหลายกว่า 4,000 รายการตลอดระยะเวลา 15 ปี

“วันนี้เราโตขึ้น ทำให้มุมมองในการมอบความสุขและรอยยิ้มมีหลากหลายมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องของไลฟ์สไตน์การกิน ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว เท่านั้น หากยังมีเรื่องของความสุขจากการดูแลสุขภาพ ที่เราเองได้ปลุกกระแสดังกล่าวขึ้นผ่านกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่ โครงการ MTL SIX PACKS ที่สนับสนุนทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งหายและใจ แม้ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเมืองไทยมาราธอน ที่สนับสนุนด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว”

ภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ของ “เมืองไทย Smile Club” จึงเข้มข้นไปด้วยกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ที่ถูกสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆ มิติ และไลฟ์สไตล์ ต่างๆ รวมถึงกระบวนการพัฒนาเรื่องของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่างๆ (Ecosystem Partners) ในการผนึกกำลังกับพันธมิตรให้มีความแข็งแรง และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สมาชิกฯ ได้ “Smile is All Around” สุขรอบกาย สไมล์รอบตัว ตลอดทั้งปี

นอกจากเรื่องการดูแลสุขภาพ ในมิติของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งก็เป็นสิ่งที่ เมืองไทย Smile Club นำส่งต่อไปยังลูกค้าเช่นกัน พราะทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องความคุ้มครอง และสะสมทรัพย์ แต่ยังพ่วงเรื่องของการลงทุนเข้าไป

ดังจะเห็นได้จากแบบประกันยูนิตลิงค์ที่ด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความคุ้มครอง แต่อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการลงทุน ผ่านกองทุนรวม เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับความเสี่ยงในการลงทุนไว้ด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเงินการลงทุนมากขึ้นกว่าอดีต

และ MTL เมืองไทยประกันชีวิต ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้บริการนี้ได้ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่มุ่งเน้นการบริการ การให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปในทุกระดับสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้ง่ายขึ้น

วชิรพล กล่าวว่า ปัจจุบัน“เมืองไทย Smile Club” มีฐานลูกค้ากว่า 3 ล้านคน เป็นส่วนงานบริการที่ต้องการการเชื่อมลูกค้าเข้ากับบริษัท เพื่อสะท้อนถึง MTL เป็นแบรนด์แห่งความสุขที่สัมผัสได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการดูแลลูกค้าอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการดูแลจากตัวแทน

“เมืองไทย Smile Club” เป็นหนึ่งในโมเดลภายใต้การให้บริการ “MTL Smile Service” ที่ยังมี “MTL Smile Care” “MTL Smile Tech” และ “MTL Smile Touch” ที่ช่วยสนับสนุนให้งานบริการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้านับตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนการส่งมอบบริการหลังการขายให้กับลูกค้า นับจากวันแรกตลอดจนช่วงชีวิตของลูกค้า

ชิรพล กล่าวทิ้งท้ายว่า ภายใต้โมเดล MTL Smile Service ทุกบริการถอดโจทย์มาจาก DNA ของเมืองไทยประกันชีวิต ที่เกิดจากแนวคิดการสร้างความสุข ดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงเป็นมากกว่าแคมเปญประชาสัมพันธ์ แต่เป็นเข็มทิศของ MTL ในการมุ่งสร้างกิจกรรม และบริการที่เป็นความสุข และรอยยิ้มให้กับลูกค้า และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วย   

รายงาน : อรุณ พงษ์พิชิต
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com