จับตา ILINK-TFG

ILINK

Resistance 5.40-5.60
Support 5.20

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคา Sideway up จากโซน Bottom และ Breakout EMA 200 วันมา หนุนด้วยปริมาณการซื้อขายและสัญญาณ MACD ที่เป็นบวก จึงแนะนำให้ Follow Buy ตั้งเป้าหมายเก็งกำไรที่แนวต้าน 5.40-5.60 บาท ส่วนแนวรับ 5.20 บาท และ Stop Loss อยู่ที่ 5.10 บาท

ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) (2) ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจดังนี้ 2.1 การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) 2.2 การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 2.3 การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) (3) ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (Engineering)

TFG

Resistance 3.32-3.48
Support 3.20


แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคา Bottom up เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75 วัน พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสัญญาณ MACD ที่พลิกตัวขึ้นเป็นบวก จึงแนะนำให้ Follow Buy วางแนวต้านที่ 3.32-3.48 บาท ส่วนแนวรับ 3.20 บาท และวางจุด Stop Loss ไว้ด้วยที่ 3.16 บาท

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์