ต่างชาติซื้อสุทธิ 862.23 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 เม.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,499.38 15.93 7,119.30 15.12 380.08
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,248.72 13.27 6,411.20 13.62 -162.48
นักลงทุนต่างประเทศ 16,600.55 35.26 15,738.32 33.43 862.23
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,726.89 35.53 17,806.72 37.83 -1,079.83

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 22 เม.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 72,541.55 13.50 61,840.01 11.51 10,701.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 69,897.30 13.01 66,819.29 12.44 3,078.01
นักลงทุนต่างประเทศ 219,349.46 40.83 215,853.72 40.18 3,495.74
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 175,495.03 32.66 192,770.32 35.88 -17,275.29

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 22 เม.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 405,228.83 12.18 362,044.81 10.88 43,184.02
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 423,797.64 12.74 418,002.87 12.56 5,794.77
นักลงทุนต่างประเทศ 1,343,883.42 40.39 1,353,473.58 40.68 -9,590.16
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,154,305.79 34.69 1,193,694.41 35.88 -39,388.63

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น

กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com