ต่างชาติขายสุทธิ 174.06 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 เม.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,934.62 13.70 4,330.17 12.02 604.46
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,932.80 13.70 5,009.86 13.91 -77.06
นักลงทุนต่างประเทศ 10,971.28 30.47 11,145.34 30.95 -174.06
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,171.21 42.13 15,524.54 43.11 -353.33

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 19 เม.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 65,042.17 13.27 54,720.72 11.16 10,321.46
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 63,648.58 12.98 60,408.09 12.32 3,240.49
นักลงทุนต่างประเทศ 202,748.90 41.36 200,115.40 40.82 2,633.51
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 158,768.14 32.39 174,963.60 35.69 -16,195.46

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 19 เม.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 397,729.45 12.13 354,925.52 10.82 42,803.93
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 417,548.92 12.73 411,591.67 12.55 5,957.25
นักลงทุนต่างประเทศ 1,327,282.86 40.46 1,337,735.26 40.78 -10,452.39
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,137,578.89 34.68 1,175,887.69 35.85 -38,308.79

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ที่มา : www.set.or.th
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น

กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com