จับตา PRM-TASCO

PRM

Resistance 7.20-7.50
Support 6.80

แนะนำซื้อเก็งกำไร  ราคา Sideway up เตรียมทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน หนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงแนะนำให้ Follow Buy วางเป้าหมายเก็งกำไรที่แนวต้าน 7.20-7.50 บาท ส่วนแนวรับวางไว้ที่ 6.80 บาท และ Stop Loss อยู่ที่ 6.70 บาท

ลักษณะธุรกิจ : กลุ่มบริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริหารขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ ให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น 4 หมวดธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และ ปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (Floating Storage Unit) (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU) 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)

TASCO

Resistance 17.40-18.00
Support 16.40

แนะนำซื้อเก็งกำไร  ราคา Breakout แนวต้านในรอบ 9 เดือน หนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณ MACD เป็นบวก จึงแนะนำให้ Follow Buy โดยวางแนวต้านที่ 17.40-18.00 บาท ส่วนแนวรับ 16.40 บาท และวางจุด Stop Loss ไว้ด้วยที่ 16.20 บาท

ลักษณะธุรกิจ: บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (กลุ่มบริษัทฯ) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ