คนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเม็ดเงินสะพัดต่างแดนกว่า 385,000 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด  ประเมินว่า ตั้งแต่ต้นปี 2562 คนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศยังเติบโตดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากปัจจัยแวดล้อมของตลาด อาทิ การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวที่รุนแรง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลายรายจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นตัวกระตุ้นตลาด ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวในบางประเทศราคาจึงถูกมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

และด้วยตลาดการท่องเที่ยวที่เปิดมากขึ้น ความหลากหลายของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จากการเข้ามาทำตลาดการท่องเที่ยวขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ รวมทั้งธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีการขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ นอกจากนี้ อานิสงส์การที่เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถูก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลให้เกิดความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

คาดปี 2562 นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกว่า 10.55 ล้านคน…การใช้จ่ายนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศคาดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 385,000 ล้านบาท

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศในปี 2562 นี้ คาดว่า จะยังขยายตัวดีต่อเนื่อง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เอื้อ นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศทั้งปี 2562 นี้ น่าจะมีจำนวนประมาณ 10.55-10.75 ล้านคน เติบโต 5.4%-7.4% จากปีที่ผ่านมา โดยฤดูกาลท่องเที่ยวของคนไทยเที่ยวต่างประเทศมีอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากมีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันและเป็นช่วงปิดเทอม โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี จะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษ และคาดว่าในเดือนเมษายน 2562 นี้ จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 970,000 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.2%

สำหรับในด้านของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศนั้น คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 385,000-390,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%-6.1% จากปีที่ผ่านมา แม้ว่าการที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศอาจถูกมองว่าเป็นการนำเงินออกไปใช้จ่ายนอกประเทศ แต่ในห่วงโซ่ของตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศจะมีผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่เกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว สายการบินของไทย นอกจากนี้ จากการที่จำนวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นก็ก่อให้เกิดธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ๆ อาทิ สถาบันการเงินมีการให้บริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น การใช้จ่ายผ่านระบบ QR Code ในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างธุรกิจการเช่าเสื้อกันหนาวและรองเท้าให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น

ในปี 2562 นี้ นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ยังเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ยังแรงต่อเนื่องของคนไทยยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น จากรายงานของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (JNTO) พบว่า ในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมีจำนวนสูงถึง 1.13 ล้านคน และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 คนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีจำนวนกว่า 2 แสนคน เติบโตถึง 21.7% (YoY) และมีอัตราของการเดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำที่สูงกว่าครึ่ง และคาดว่าในปี 2562 นี้ นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะมีจำนวน 1.24 ล้านคน

นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าจับตา เช่น เวียดนาม ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวเวียดนามเติบโตสูงถึง 36.9% (YoY) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ แผนการขยายเส้นทางการบินและจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยไปยังเวียดนาม ทำให้คาดว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบินน่าจะมีการทำตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวยังภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

รายงานโดย : ศสนันท์ ทองมั่ง
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com