“VL” พบห้องค้า บล. ยูโอบี เคย์เฮียน

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL พร้อมด้วยนายเอกจักร บัวหภักดี  กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายนิติพนธ์ โสภณโภไคย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นายอาศิส ภมรานนท์  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)