เปิดโผหุ้นแกร่ง รัฐบาลใหม่

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ช่วงที่3

"เปิดโผหุ้นแกร่ง รัฐบาลใหม่"

กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการเงินทุนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

คุณธีรวุฒิ กานต์นิภากุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณถกล บรรจงรักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์