จับตา AUCT-NWR

AUCT

Resistance 6.50-6.75
Support 6.00


แนะนำซื้อเก็งกำไร รูปแบบราคามีลักษณะ Double Bottom และราคายืนเหนือ EMA 200 วัน ด้านสัญญาณ MACD พลิกตัวขึ้นเป็นบวกหนุน จึงแนะนำให้ Follow Buy วางแนวต้านที่ 6.50-6.75 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 6.00 บาท และ Stop Loss อยู่ที่ 5.90 บาท

ลักษณะธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทำการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินแก่ผู้ประมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านอื่นๆ นั้น เป็นการให้บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมูลซื้อ

NWR

Resistance 0.95-1.00
Support 0.90


แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคา Sideway up ไต่ระดับขึ้นมาจากโซน Bottom หนุนด้วยสัญญาณ MACD ที่เป็นบวกต่อเนื่อง จึงแนะนำให้ Follow Buy วางแนวต้านที่ 0.95-1.00 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 0.90 บาท และวางจุด Stop Loss ไว้ด้วยที่ 0.88 บาท

ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก