บลจ.ไทยพาณิชย์ประชุมสามัญ

@@@ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้องประชุม วิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

@@@ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.scbam.com/th/fund/property-fund หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทรศัพท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 6

 

รายงานโดย : ศสนันท์ ทองมั่ง
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com